Kurs IT-avtal

IT-avtal

– en praktisk förhandlingskurs

Det förhållandet att det saknas klara rättsregler för bl.a. IT-avtal utgör ett problem. Förutom svårigheten att fastställa vilka regler som skall tillämpas, finns ett mycket stort utrymme för olika tolkningar av de bestämmelser som åberopas analogt eller de kontraktsrättsliga principer som skall ligga till grund för en rättslig prövning. Mot den bakgrunden måste parterna förstå vikten av att utforma ett genomtänkt och heltäckande avtal.

Denna kurs betonar det praktiska hantverket när ett IT-avtal skall förhandlas. Efter en teoretisk förmiddag, kommer deltagarna att med hjälp av en digital avtalsplattform; utforma, förhandla och digitalt signera ett slutligt avtal. 

Kursen riktar sig till alla som vill ha mer praktisk kunskap om IT-avtal. Kursen har inget särskilt LOU-perspektiv.

Förmiddag:

  • Introduktion – IT-avtalens utveckling
  • Genomgång av IT-branschens standardavtal
  • Generella bestämmelser
  • Specifika bestämmelser för varje avtalstyp
  • Fördjupning inom molntjänstavtal och agila avtal

Eftermiddag:

  • Praktisk avtalsutformning och förhandling i en digital avtalsplattform – gruppvis.
  • Parallell genomgång & diskussion om avtalsbalans, risker, vanliga fallgropar och förhandlingstips.
  • Avslutande kommentarer

OBS! Medtag egen dator inför eftermiddagens avtalsförhandling.

Om det är många inom er organisation som behöver utbildning och praktisk övning på att förhandla IT-avtal så kan eftermiddagspasset på denna kurs anpassas till er organisation och även ges på plats hos er som en halvdag eller ett frukostseminarium på ca tre timmar.

Skicka en förfrågan om företagsanpassad kurs till: info@ifju.se 
Vi återkommer med en kostnadsfri offert enligt era önskemål.

Tid:
VT 2020 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

OBS! Medtag egen dator inför eftermiddagens avtalsförhandling.

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, inköpschefer, CIO, CTO jämte andra som arbetar med upphandling eller försäljning av IT. 

 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30