Fördjupningskurs i Entreprenadrätt

Fördjupningskurs i entreprenadjuridik

– Fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06
– Händelser som kan ha kostnadspåverkan
– Risker och fallgropar vid kontraktsskrivning
– Hur man förebygger och hanterar tvistesituationer

Kursens innehåll fokuseras på händelser som – med hänsyn till regleringarna i AB 04/ABT 06 – kan ha kostnadspåverkan. Även AB-U 07/ ABT-U 07 kan efter önskemål behandlas sär­skilt. De teoretiska avsnitten varvas med praktiska övningar i form av – i huvudsak – rättsfallsbaserade frågor. Utrymme ges för deltagarnas egna frågor. Utöver de rättsfallsbaserade frågorna tas upp eventuella nya och relevanta rättsfall.

Målet med kursen är att man som deltagare skall få fördjupade kunskaper i AB 04/ABT 06, bli medveten om risker och fallgropar vid kontraktsskrivning och förebygga och hantera tvistesituationer. Allt för att kunna ta tillvara sin rätt och försöka undvika tvister. Deltagarna bör ha grundläggande kunskaper om AB 04/ABT 06.

Konkreta problemsituationer som kan uppstå under ett entreprenadprojekt kommer att beröras, såsom:

• Åtagandets omfattning, tolkning av kontraktshandlingar

• Kalkylförutsättningar

• Formaliteter och praktisk hantering av förändringar av projektet pga ÄTA, hinder, störningar etc

• Ekonomiska konsekvenser av skilda händelser

• Skadeståndsrättens grundregler, skadestånd i entreprenader

• Kort om tvistehantering

Sagt av tidigare deltagare:

Väldigt duktig kursledare. Relativt olika bakgrund på oss olika deltagare, med olika frågeställningar med oss till kursen, vilket förstås styrde kursledarens upplägg. Sammantaget snudd på högsta betyg.
Mycket erfaren och kunnig.

Tid:
INGET DATUM BOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kursdokumentation samt standardavtalen AB 04/ABT 06 och kursintyg
 
Föreläsare:

Målgrupp:
Fortsättningskursen riktar sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med bygg- anläggnings- eller installations-entreprenader, till exempel beställare, upphandlare, entreprenörer, projektledare, bolagsjurister, konsulter, besiktningsmän, sakkunniga, arkitekter, m m. Grundkunskaper krävs.

Före kurstillfället kommer deltagarna få en enkät om förkunskaper inom entreprenadjuridiken, så att kursen anpassas till rätt nivå för aktuellt tillfälle.

 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30