Anglosaxisk avtalsrätt

– Avtalsförhandling
– Avtalsskrivning
– Tolkning av avtal
– Remedier vid avtalsbrott
– Kulturella skillnader och språkliga frågor

Förhandlingar av avtal på engelska påverkas, även när avtalen regleras enligt lagstiftningen i ett icke common law-baserat rättssystem av influenser från anglo-amerikansk avtalsrätt.

För den som förhandlar avtal på engelska är det därför viktigt att känna till de faktorer i anglo-amerikansk rätt som påverkar utformningen och tolkningen av avtalen utöver vad som kan följa av den valda rättsordningens system. Givetvis är dessa frågor än viktigare om avtalet regleras enligt engelsk eller amerikansk rätt.

Denna kurs är avsedd för personer som i sin yrkesroll förhandlar avtal på engelska.

Ur kursen:
Förmiddagen (2 timmar – docent Laura Carlson):
En allmän presentation av avtalsskrivning utifrån en bakgrund i common law-baserade rättssystem. Bland annat avhandlas vilka regler i de engelska och amerikanska rättssystemen som nödvändiggör långa avtal, hur avtal sluts i dessa system samt de remedier som finns vid avtalsbrott och de underliggande övervägandena rörande dessa.

Eftermiddagen (4 timmar – advokaterna Marianne Ramel and Fredrik Gustafsson):
En genomgång av ett kommersiellt mallavtal vad gäller specifika avtalsklausuler som covenants/warranties och representations, indemnities, implied terms, interpretations clauses och olika typer av boilerplates med de fallgropar dessa kan innebära. Samtidigt kommer viktigare kulturella skillnader vid avtalsförhandlingar över gränserna samt relevanta språkliga frågor typiska för kommersiella avtal att beaktas och diskuteras.

”Vi utlovar en praktisk, affärsmässig, inspirerande och relevant kursdag.”

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Målgrupp:
Advokater, jurister, chefer och alla anställda vid företag som vänder sig mot Common Law-marknaden.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30