3D-skrivare – rättsliga aspekter

Från att ha varit en teknik som mest liknat science fiction börjar 3D-skrivare användas inom allt fler områden. De börjar användas såväl inom industrin som i hemmen.

Tekniken är än så länge långt ifrån mogen, men användningen börjar växa. Såsom med många andra tekniska revolutioner uppkommer frågor kring hur teknikens användning förhåller sig till existerande lagstiftning.

Denna kurs syftar till att belysa rättsliga aspekter på användning av 3D-skrivare.

Ur kursen:
• Vad innebär 3D-skrivare
– Olika tekniska lösningar
– Olika användningsområden
– Praktiska exempel
• Vilka rättsliga regler aktualiseras vid användning av 3D-skrivare?
• Rättsliga regler kring kopiering
        Upphovsrätt
                – Upphovsrättsliga nyttjanden
                – Kopiering för privat bruk
                – Privatkopieringsersättning
        Mönsterrätt
                – Ensamrättens omfattning
        Patenträtt
                – Ensamrättens omfattning
• Rättsliga regler kring varors kvalitet och ursprung
        Varumärkesrätten
                – Ensamrättens innebörd
                – Användande av kännetecken
        Produktansvar
                – Ansvarsreglernas konstruktion
                – Tillämpning i samband med användning av 3D-skrivare
• Rättsliga regler kring marknadsföring
        Marknadsrätt
                – Vilseledande av kommersiellt ursprung
• Rättsliga regler som bygger på tydlig rollfördelning
– Köprättslig lagstiftning
– Produktansvar
– Varumärkesrätten
• Praktiska råd för de som arbetar med 3D-skrivare

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Öppen kurs: Centralt i Stockholm eller vid företagsanpassat, hos er i era lokaler.
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Advokater, jurister, patentingenjörer, innovationsrådgivare och andra som kommer i kontakt med dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30