Allmänna handlingar och Århuskonventionen

Den nya förvaltningslagen

– En modern och rättssäker förvaltning

Vi måste alla värna rättsstaten och dess institutioner.

Myndigheterna är i mångt och mycket rättsstatens kapillärer där rättssäkerheten dagligen syresätts ända ut i samhällets finmaskiga delar. Allt styrs i sina bästa stunder av legalitetsprincipen där förvaltningslagen utgör en slags stomme. En stomme som mår bra av att ifrågasättas och successivt byggas på. Den tidigare förvaltningslagen har haft sina brister, som i vissa fall öppnat upp för osäkerhet och en svagare rättstillämpning.

Den nya förvaltningslagen, ”en modern och rättssäker förvaltning” har nu tillämpats i över ett år. Den nya lagen innehåller både förstärkt rättssäkerhet och nytänkande i många avseenden och svarar på många sätt upp till den kritik som framförts gentemot den tidigare lagstiftningen.

Bl.a. stärks parts ställning gentemot myndighet genom bättre information och beslutsmotivering, samt parts möjlighet att väcka dröjsmålstalan. Myndigheternas utredningsansvar och regler för hur ett ärende inleds skärps upp, liksom uttryckliga bestämmelser införs för när ett beslut får ändras och överklagas.

Kursen jämför den nya förvaltningslagen med den tidigare och tolkar olika tänkta utfall med hjälp av erfarenhet, praxis och applicerbara domslut. Utrymme lämnas för diskussioner och deltagarnas egna frågor.

Sagt av tidigare deltagare: 

Innehållsrik, bra med bakgrund till de olika principerna.
Mycket kunnig och entusiasmerande!
Mycket centralt. Bra mat, trevlig personal
Bra innehåll, mycket bra föreläsare, dokumentation och lokal.
Ambitiöst och tydligt.
Duktig och karismatisk och förklarar med exempel och får med sig gruppen.
Intressant föreläsare.
Väldigt kunnig och engagerad föreläsare.
Mycket kunnig och kunde lyfta fram konkreta exempel från både stat och kommun.
Margaretha Svenning är den svenska förvaltningsrättens rockstjärna.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT 
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Alla som arbetar inom den offentliga sektorn och andra som behöver kunskap i dessa frågor.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30