Kurs Entreprenadjuridik för beställare

Entreprenadjuridik för beställare

- Förfrågningsunderlag och entreprenadavtal- Praktiska problem under entreprenadtiden- Skadeståndsregler- Entreprenadens färdigställande- Tvister, bevissäkring, skiljedom, allmän domstolKursen entreprenadjuridik för beställare tar utgångspunkt i beställarperspektivet och…

Grundkurs i entreprenadjuridik

Grundkurs i entreprenadjuridik

En grundläggande genomgång av entreprenadavtal samt praktisk work-shopKursen omfattar en genomgång av grundläggande frågor om entreprenadjuridik och centrala regler i AB 04/ABT 06. Samtliga…