(Schemat är preliminärt fram till kursstart)

Kursvecka 1
Kursstart: Tisdag 19 maj
Saklig grund, information, förhandling, varsel och korttidspermittering
Inlämning uppgift: 26 maj

Kursvecka 2
Turordning och avtalsturlista
Inlämning uppgift: 2 juni

Kursvecka 3
Omplaceringsskyldighet
Inlämning uppgift: 9 juni

Kursvecka 4
Företrädesrätt till återanställning, uppsägningstid, överenskommelse
Inlämning uppgift: 16 juni

Frivillig hemtentamen
Lämnas in senast 24 juni