(Schemat är preliminärt fram till kursstart)

Kursvecka 1
Kursstart: Måndag 24 augusti
Saklig grund, information, förhandling, varsel och korttidspermittering
Inlämning uppgift: 31 augusti

Kursvecka 2
Turordning och avtalsturlista
Inlämning uppgift: 7 september

Kursvecka 3
Omplaceringsskyldighet
Inlämning uppgift: 14 september

Kursvecka 4
Företrädesrätt till återanställning, uppsägningstid, överenskommelse
Inlämning uppgift: 21 september

Frivillig hemtentamen
Lämnas in senast 28 september