(Schemat är preliminärt fram till kursstart)

Kursvecka 1 (vecka 39):
Kursstart: Frivillig digital träff* onsdag den 23 september kl. 09.00-12.00
Föreläsning: Arbetsrätten – introduktion och historik.
Om du väljer att inte närvara kommer du istället att få skriftliga instruktioner.

Kursvecka 2 (vecka 40):
Arbetstagarbegreppet
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 2 och kap. 5.1-5.6 i Arbetsrätten en översikt.
Läs utlagd förkortad version av rättsfallen AD 1978 nr 7 och AD 1979 nr 12.
Föreläsning: Arbetstagarbegreppet och anställningsavtalet.
Inlämning uppgift: 1 oktober

Kursvecka 3 (vecka 41):
Föreningsrätt och allmän förhandling
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 3.1-3.5 och kap. 4 i Arbetsrätten en översikt.
AD 1980 nr 72 Chefstillsättningen vid Halmstad järnverk.
Inlämning uppgift: 8 oktober

Kursvecka 4 (vecka 42):
Kollektivavtal, stridsåtgärder, tolkningsföreträde och vetorätt
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 3.6-3.11, 5.1-5.4 samt repetera 4.3.6-4.3.7. i Arbetsrätt en översikt samt AD 1993 nr 68.
Inlämning uppgift: 15 oktober

Kursvecka 5 (vecka 43):
Omplacering och omreglering
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.6-5.8 i Arbetsrätt en översikt samt AD 1978 nr 89.
Inlämning uppgift: 22 oktober

Kursvecka 6 (vecka 44):
Diskrimineringsrätt och arbetsledningsrätt
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.1-5.5 i Arbetsrätt en översikt samt AD 2016 nr 56.
Inlämning uppgift: 29 oktober

Kursvecka 7 (vecka 45):
Semester och ledighetsrätt samt skyddsombudens ställning
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.11-5.12 i Arbetsrätt en översikt samt, 1- 2 kap. och 6 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer samt AD 2010 nr 35.
Inlämning uppgift: 5 november

Kursvecka 8 (vecka 46):
Uppsägning och avsked
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs kap. 5.9-5.10 och 5.13-5.16 i Arbetsrätten en översikt beträffande personliga skäl och Arbetsmiljöförordningen i Arbetsmiljölagen med kommentarer och 3-5 kap. i samma bok samt AD 2012 nr 25.
Inlämning uppgift: 12 november

Kursvecka 9 (vecka 47):
Rehabilitering och arbetsmiljö
Lyssna på veckans föreläsning.
Läs hela boken Rehabilitering och arbetsmiljö och 7 kap och 9 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer samt AD 2014 nr 82.
Inlämning uppgift: 19 november

Kursvecka 10 (vecka 48):
Kursslut: Frivillig digital träff* inför tentamen den 24. 25, 26 eller 27 november kl. 09.00-12.00

Examination: Skriftlig hemtentamen som lämnas in senast 10 december 2020

*Observera att de två frivilliga träffarna ställs in om det inte är minst tre deltagare som anmäler att de avser att deltaga.


För att skriva ut schemat högerklicka och välj SKRIV UT