Institutet för juridisk utbildning följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och agerar enligt Folkhälsomyndighetens och Stockholms stads rekommendationer. Vi uppdaterar oss kontinuerligt på förhållningsregler och restriktioner.

Höstens kurser kommer genomföras i enlighet med då rådande rekommendationer från FHM, med en möjlighet att delta på distans via Skype eller liknande efter överenskommelse. Inför våra kurstillfällen har vi noggrann kontakt med både kurslokal och föreläsare för att säkra att alla åtgärder för att undvika smittspridning vidtas. Åtgärder är vidtagna så som mindre antal deltagare per kurs samt kurslokaler lämpliga för att kunna hålla socialt avstånd. Även garantier från de kurslokaler vi använder att de noggrant följer alla råd om extra städning vid allmänna utrymmen samt att all personal stannar hemma vid minsta sjukdomstecken är ett led i arbetet för att kunna erbjuda en trygg miljö för den utbildning som ni behöver och anmäler er till.

Möjlighet att teckna sjukdomsskydd finns som tidigare på de flesta av våra kurser, se våra Villkor.

P.S. Tips i tuffa tider: För dig som är i korttidsarbete eller har medarbetare som är i korttidsarbete så ställer sig Tillväxtverket positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt. Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid.

Tillsammans med er ska vi klara detta. Varmt välkomna på kurs!

Vänliga hälsningar

Institutet för juridisk utbildning