Institutet för juridisk utbildning följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och agerar enligt Folkhälsomyndighetens och Stockholms stads rekommendationer. Vi uppdaterar oss kontinuerligt på förhållningsregler och restriktioner.

Höstens kurser kommer genomföras i enlighet med då rådande rekommendationer från FHM, med en möjlighet att delta på distans via Zoom. Vi siktar på att erbjuda de flesta kurser både i digitalt format och i klassrumsformat. Du väljer själv vilket format som passar dig bäst. Du väljer kursformat vid bokning, men kan alltid ändra ditt val fem vardagar före kursstart. I dagsläget planerar vi att genomföra flertalet av höstens kurser i hybridformat. Det innebär att det finns möjlighet för ett begränsat antal deltagare att närvara på plats, men med ett tryggt avstånd, alternativt att vara med på en digital livesändning av kursen för att ha möjlighet att delta hemifrån och därigenom slippa resor.

Inför våra kurstillfällen har vi noggrann kontakt med både kurslokal och föreläsare för att säkra att alla åtgärder för att undvika smittspridning vidtas. Åtgärder är vidtagna så som mindre antal deltagare per kurs samt kurslokaler lämpliga för att kunna hålla socialt avstånd. Även garantier från de kurslokaler vi använder att de noggrant följer alla råd om extra städning vid allmänna utrymmen samt att all personal stannar hemma vid minsta sjukdomstecken är ett led i arbetet för att kunna erbjuda en trygg miljö för den utbildning som ni behöver och anmäler er till.

Möjlighet att teckna sjukdomsskydd finns på de flesta av våra kurser, se våra Villkor. Då ges möjlighet till återbetalning av hela kursavgiften.

P.S. Tips i tuffa tider: För dig som är i korttidsarbete eller har medarbetare som är i korttidsarbete så ställer sig Tillväxtverket positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt. Ersättning för korttidsarbete betalas ut under förutsättning att tiden inte betraktas som arbetstid.

Ekonomiskt stöd för kompetensutveckling

Från den 1 januari 2021 har regeringen beslutat om Ekonomiskt stöd för kompetensutveckling.

Du som har behövt permittera dina anställda genom korttidsarbete kan nu få ekonomiskt stöd för att kunna erbjuda dem kompetensutveckling under arbetsbefriad tid. Om de arbetar 60 procent kan de lägga resterande 40 procent på en utbildning som kommer att gynna er verksamhet framöver, och du kan söka ekonomiskt stöd hos Tillväxtverket för att täcka en stor del av kostnaderna.

Villkoren för att söka ersättning är än så länge att utbildningen fyller den arbetsbefriade tiden, att kostnaden inte överstiger Tillväxtverkets maxbelopp per anställd samt är en ersättningsgrundande kostnad.

Läs mer om detta på Tillväxtverkets hemsida

Tillsammans med er ska vi klara detta och vi fortsätter med att stödja alla som vill utbilda sig och tillgodose våra kunders behov av kompetensutveckling på ett tryggt sätt. Varmt välkomna på kurs!

Vänliga hälsningar

Institutet för juridisk utbildning