Institutet för juridisk utbildning följer noggrant händelseutvecklingen av coronaviruset covid-19 och agerar enligt Folkhälsomyndighetens och Stockholms stads rekommendationer. Vi uppdaterar oss kontinuerligt på förhållningsregler och restriktioner.

Den 16 mars uppdaterade Folkhälsomyndigheten (FHM) sina rekommendationer och råder alla som kan att jobba hemifrån i Stockholmsområdet. På grund av detta och för att stoppa smittspridning så har IFJU beslutat att ställa in och flytta alla kurser uppsatta fram till och med den 29 maj. De deltagare som berörs av detta beslut kommer att meddelas via mail. Vi hoppas att ni har förståelse för det besvärliga läget och beklagar verkligen alla besvär detta kan åsamka våra kunder!  

Kurser från och med den 1 juni kommer genomföras i enlighet med då rådande rekommendationer från FHM, med en möjlighet att delta på distans via Skype eller liknande. Inför våra kurstillfällen har vi noggrann kontakt med både kurslokal och föreläsare för att säkra att alla åtgärder för att undvika smittspridning vidtas. Åtgärder är vidtagna så som mindre antal deltagare per kurs samt kurslokaler lämpliga för att kunna hålla socialt avstånd. Även garantier från de kurslokaler vi använder att de noggrant följer alla råd om extra städning vid allmänna utrymmen samt att all personal stannar hemma vid minsta sjukdomstecken är ett led i arbetet för att kunna erbjuda en trygg miljö för den utbildning som ni behöver och anmäler er till.

Möjlighet att teckna sjukdomsskydd finns som tidigare på de flesta av våra kurser, se våra Villkor.

Tillsammans med er ska vi klara detta. Varmt välkomna på kurs!

Vänliga hälsningar

Institutet för juridisk utbildning