Kursvecka 1 (vecka 11):
Kursstart: Frivillig träff* tisdag den 10 mars kl. 09.00-12.00
Föreläsning: Arbetsrätten – introduktion och historik.
Om du väljer att inte närvara personligen kommer du istället att få skriftliga instruktioner.

Kursvecka 2 (vecka 12): 
Arbetstagarbegreppet
Läs kap. 2 och kap. 5.1-5.6 i Arbetsrätten en översikt.
Läs utlagd förkortad version av rättsfallen AD 1978 nr 7 och AD 1979 nr 12.
Föreläsning: Arbetstagarbegreppet och anställningsavtalet.
Inlämning uppgift: 18 mars

Kursvecka 3 (vecka 13):
Föreningsrätt och allmän förhandling
Läs kap. 3.1-3.5 i Arbetsrätten en översikt.
Samverkansförhandling och information
Läs kap. 4 i Arbetsrätten en översikt.
AD 1980 nr 72 Chefstillsättningen vid Halmstad järnverk.
Inlämning uppgift: 25 mars

Kursvecka 4 (vecka 14):
Kollektivavtal, stridsåtgärder, tolkningsföreträde och vetorätt
Läs kap. 3.6-3.11, 5.1-5.4 samt repetera 4.3.6-4.3.7. i Arbetsrätt en översikt.
Inlämning uppgift: 1 april

Kursvecka 5 (vecka 15):
Diskrimineringsrätt och arbetsledningsrätt
Läs kap. 6 i Arbetsrätt en översikt.
Inlämning uppgift: 8 april

Kursvecka 6 (vecka 16):
Semester och ledighetsrätt samt skyddsombudens ställning
Läs kap. 5.7-5.10 i Arbetsrätt en översikt samt, 1- 2 kap. och 6 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer.
Inlämning uppgift: 15 april

Kursvecka 7 (vecka 17):
Uppsägning och avsked av personliga skäl – rehab.
Läs kap. 5.11-5.14, 7 kap i Arbetsrätten en översikt beträffande personliga skäl samt Arbetsmiljöförordningen i Arbetsmiljölagen med kommentarer och 3-5 kap. i samma bok.
Läs även boken Rehabilitering och arbetsmiljö: praktisk handbok för arbetsgivare i tio steg.
Inlämning uppgift: 22 april

Kursvecka 8 (vecka 18):
Uppsägning av icke personliga skäl och turordning – Arbetsmiljö
Läs kap. 5.11-5.14 igen men nu beträffande icke personliga skäl (s.k. arbetsbrist), samt 6 kap och 7 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer.
Inlämning uppgift: 29 april

Kursvecka 9 (vecka 19):
Arbetsmiljö
Läs kap 8-9 i Arbetsmiljölagen med kommentarer.

Kursvecka 10 (vecka 20):
Kursslut: Frivillig träff* inför tentamen den 13 maj kl. 09.00-12.00

Examination: Skriftlig hemtentamen som lämnas in senast 27 maj 2020

*Observera att de två frivilliga träffarna ställs in om det inte är minst tre deltagare som anmäler att de avser att deltaga.


För att skriva ut schemat högerklicka och välj SKRIV UT