Kursvecka 1 (vecka 43):
Kursstart: Frivillig träff* onsdag den 23 oktober kl. 09.00-12.00
Föreläsning: Arbetsrätten – introduktion och historik.
Om du väljer att inte närvara personligen kommer du istället att få skriftliga instruktioner.

Kursvecka 2 (vecka 44): 
Arbetstagarbegreppet
Läs kap. 2 och kap. 5.1-5.6 i Arbetsrätten en översikt.
Läs utlagd förkortad version av rättsfallen AD 1978 nr 7 och AD 1979 nr 12.
Föreläsning: Arbetstagarbegreppet och anställningsavtalet.
Inlämning uppgift: 30 oktober 

Kursvecka 3 (vecka 45):
Föreningsrätt och allmän förhandling
Läs kap. 3.1-3.5 i Arbetsrätten en översikt.
Samverkansförhandling och information
Läs kap. 4 i Arbetsrätten en översikt.
AD 1980 nr 72 Chefstillsättningen vid Halmstad järnverk.
Inlämning uppgift: 6 november

Kursvecka 4 (vecka 46):
Kollektivavtal, stridsåtgärder, tolkningsföreträde och vetorätt
Läs kap. 3.6-3.11, 5.1-5.4 samt repetera 4.3.6-4.3.7. i Arbetsrätt en översikt.
Inlämning uppgift: 13 november

Kursvecka 5 (vecka 47):
Diskrimineringsrätt och arbetsledningsrätt
Läs kap. 6 i Arbetsrätt en översikt.
Inlämning uppgift: 20 november

Kursvecka 6 (vecka 48):
Semester och ledighetsrätt samt skyddsombudens ställning
Läs kap. 5.7-5.10 i Arbetsrätt en översikt samt, 1- 2 kap. och 6 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer.
Inlämning uppgift: 27 november

Kursvecka 7 (vecka 49):
Uppsägning och avsked av personliga skäl – rehab.
Läs kap. 5.11-5.14, 7 kap i Arbetsrätten en översikt beträffande personliga skäl samt Arbetsmiljöförordningen i Arbetsmiljölagen med kommentarer och 3-5 kap. i samma bok.
Inlämning uppgift: 4 december

Kursvecka 8 (vecka 50):
Uppsägning av icke personliga skäl och turordning – Arbetsmiljö
Läs kap. 5.11-5.14 igen men nu beträffande icke personliga skäl (s.k. arbetsbrist), samt 6 kap och 7 kap. i Arbetsmiljölagen med kommentarer.
Inlämning uppgift: 11 december

Kursvecka 9 (vecka 51):
Arbetsmiljö
Läs kap 8-9 i Arbetsmiljölagen med kommentarer.

Kursvecka 10 (vecka 2):
Kursslut: Frivillig träff* inför tentamen den 8 januari kl. 09.00-12.00

Examination: Skriftlig hemtentamen som lämnas in senast 15 januari 2020

*Observera att de två frivilliga träffarna ställs in om det inte är minst tre deltagare som anmäler att de avser att deltaga.

För att skriva ut schemat vänsterklicka och välj SKRIV UT