L

Datum

Tid

Avser

Läsanvisningar

Forum

26 februari

Inlämning senast kl. 24.00
eller fysisk träff*
kl. 9.00-12.00

Seminarium 1
Introduktion
Personrätt

Lundberg m.fl.,
kap.  1, 2, 3 och 4 samt 7.6 och 7.7

Webbforum Slack eller frivillig fysisk träff

5 mars

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 2
Allmän avtalsrätt
(Ingående av avtal)

Lundberg m.fl.,
kap. 9 och 10.1

Webbforum Slack

12 mars

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 3
Allmän avtalsrätt
(Fullmakt och avtals ogiltighet)

Lundberg m.fl.,
kap. 10.2 och 10.3

Webbforum Slack

19 mars

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 4
Särskild avtalsrätt med fokus på köprätten

Lundberg m.fl.,
kap. 11.1, 11.2, 12 och 13.1

Webbforum Slack

26 mars

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 5
Fordringsrätt

Lundberg m.fl.,
kap. 19-21

Webbforum Slack

2 april

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 6
Associationsrätt

Lundberg m.fl.,
kap. 15

Webbforum Slack

9 april

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 7
Arbetsrätt

Lundberg m.fl.
kap. 16

Webbforum Slack

16 april

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 8
Ekonomisk familjerätt och arvsrätt

Lundberg m.fl.,
kap. 5, 6 och 8

Webbforum Slack

23 april

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 9
Skadeståndsrätt

Lundberg m.fl.,
kap. 22

Webbforum Slack

30 april

Inlämning senast

kl. 24.00     

Seminarium 10
Fastighetsrätt och hyresrätt

Lundberg m.fl.,
kap. 11.3 och 13.2

Webbforum Slack

7 maj

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 11
Straffrätt
Processrätt

Lundberg m.fl.
kap. 24-31

Webbforum Slack

14 maj

Inlämning senast kl. 24.00

Seminarium 12
Förvaltningsrätt

En introduktion till förvaltningsrätten, Warnling Conradson

Webbforum Slack

21 maj

Inlämning senast kl. 24.00
eller fysisk träff*
kl. 9.00-12.00

Seminarium 13
Repetition och övning inför tentamen

 

Webbforum Slack eller frivillig fysisk träff

4 juni

9.00-14.00

Hemtentamen

 

Webbforum Slack

*Observera att de två frivilliga träffarna ställs in om det inte är minst tre deltagare som anmäler att de avser att deltaga.

För att skriva ut schemat högerklicka och välj SKRIV UT