Jur.kand. Arbetsrättsjurist

Viktoria har under många år varit anställd som förbundsjurist på Saco förbund för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Nyligen har hon bytt tjänst och är numera verksam som arbetsrättsjurist på Stockholms läns sjukvårdsområde.

Viktoria har lång erfarenhet av tvisteförhandlingar, rättsutredningar, juridisk rådgivning till chefer och anställda samt skapande och genomförande av utbildningar inom arbetsrätt och hälso- och sjukvårdsjuridik. 

Sedan några år tillbaka har Viktoria fördjupat sig särskilt i frågor som rör den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar och om den problematiken som uppstår när det personliga legitimationsansvaret krockar med arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete. Hon har hållit föreläsningar i ämnet, för olika målgrupper, bland annat som gästföreläsare för sista års studenter på Apotekar- och receptarieprogrammet vid Uppsala universitet.

Undervisar i:

Legitimation och ansvar – arbetsrätt i vården