Hovrättslagman, Svea hovrätt

Per Carlson är hovrättslagman i Svea hovrätt. Han är också extern lagfaren ledamot i Europeiska Patentverkets stora besvärskammare. Han har tidigare varit bl.a. ordförande i Patentbesvärsrätten och ordförande i Marknadsdomstolen.

Undervisar i:

Förberedande kurs inför Patentombudsexamen