Professor emeritus, Umeå universitet

Pär Hallström är professor em. vid Umeå universitet. Han forskar och undervisar i EU-rätt och världshandelsrätt. Han har varit gästföreläsare vid ett stort antal utländska universitet och har bl.a. haft uppdrag som medlem i ILA:s Committee on International Trade Law. Han har även suttit i Svenska Röda Korsets styrelse.

Undervisar i:

EU och världshandeln