Advokat och delägare, Wollsén Albinsson Advokatbyrå  

Leonie Selting har arbetat med skattefrågor i drygt 20 år och hon är specialiserad på fastighetsbranschens skatte- och momsfrågor. Hon har arbetat på såväl Skatteverket som fastighetsförvaltningsföretag, som hos revisionsbyrå. Under de senaste dryga 10 åren har hon varit på advokatbyrå och för närvarande är hon skattedelägare hos Wollsén Albinsson Advokatbyrå, en fastighetsinriktad advokatbyrå. Leonie Selting har under lång tid hållit utbildningar hos olika fastighetsbolag, kommuner och andra enheter och vidare har hon bland annat undervisat i skatterätt på Uppsala universitet.

Undervisar i:

Inkomstskattefrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner
Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner