Jur.kand, konsult och partner, Stensvik & Partners

Leonie Selting har över 10 års erfarenhet av att arbeta som advokat som specialiserat sig på skatte-, juridiska och momsfrågor relaterade till fastigheter, hos advokatbyråerna Wollsén Albinsson, Andersson & Öberg och Selting Tax Law. Hon har ytterligare 10 års erfarenhet av branschen genom att ha arbetat som utredare på Skatteverket och som skattekonsult på PwC.

Leonie har under lång tid hållit utbildningar hos olika fastighetsbolag, kommuner och andra enheter och vidare har hon bland annat undervisat i skatterätt på Uppsala universitet.

Undervisar i:

Inkomstskattefrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner
Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner