Advokat och delägare på DLA Piper

Fredrik är delägare på DLA Piper och arbetar i deras skatte- och fastighetsgrupper. Hans specialområden är skatte- och förvaltningsrätt. På skattesidan har han särskilt inriktat sig på incitamentsprogram samt på strukturering av fastighetstransaktioner. Han har genomfört ett stort antal incitamentsprogram för noterade och onoterade bolag samt en lång rad fastighetstransaktioner.

Fredrik arbetar även regelbundet med förvaltningsrätt och då särskilt mot läkemedelssektorn.

Undervisar i:

Anglosaxisk avtalsrätt
Riskanalys vid avtalsskrivning