Uppsägning vid arbetsbrist - Distansutbildning

Uppsägning vid arbetsbrist – Distanskurs

– Hur hanterar man en arbetsbristuppsägning på ett korrekt sätt? 

Behöver du lära dig hur en uppsägning ska gå till?

Arbetsbrist är ett område inom arbetsrätten som förutsätter stor kunskap för att göra rätt. Denna kurs om fyra veckor fokuserar på den praktiska handläggningen av varsel, förhandling, turordning, omplaceringsskyldighet etc. för att ge en säkerhet om hur man bör göra för att uppfylla lagens krav.

Kursen ges som distanskurs där kursdeltagaren varje vecka får en inspelad föreläsning och sedan utifrån rättsfall och/eller kursbok får lösa en gemensam uppgift.
Kursen syftar till att ge en säkerhet i det juridiska regelverket beträffande hur man hanterar en arbetsbristuppsägning på ett korrekt sätt.

Ur kursen:

1. Saklig grund, information, förhandling, varsel och korttidspermittering
– Vad utgör saklig grund för uppsägning vid arbetsbrist?
– Vad skiljer mellan arbetsgivare som har kollektivavtal och de som inte har?
– Hur och när ska information, förhandling och varsel ske?
– Kan korttidspermittering vara ett bra alternativ till uppsägning?

2. Turordning och avtalsturlista
– Vad är driftsenhet och avtalsområde vid turordning?
– Hur kan driftsenheter sammanläggas?
– Vad innebär tillräckliga kvalifikationer?
– Sist in först ut, vad betyder det egentligen?
– Avtalsturlista, när var hur?
– Småföretagarundantaget, vad innebär det?

3. Omplaceringsskyldighet
– Området för omplacering?
– Omplacering till vad? Måste man skapa tjänster?
– Hur ska en omplaceringsutredning gå till?
– Vem har bevisbördan och vad betyder den?

4. Företrädesrätt till återanställning, uppsägningstid, överenskommelse
– När startar företrädesrätten till återanställning?
– Vad innebär företrädesrätten till återanställning?
– Vad kan krävas under uppsägningstid?
– Vilka överenskommelser är möjliga att göra beträffande uppsägningstiden?

Pedagogik och undervisning:
Undervisningen baseras på verkliga fall och är inriktad på att hitta problemlösningsmodeller. Det är viktigt att deltagarna är aktiva för att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet, målsättningen är att ge den praktiska kunskapen i vardagen. Kursen går på halvfart under 4 veckor, för att det ska vara möjligt att deltaga parallellt med arbete.

Kursen består av 4 seminarietillfällen där du dels tar del av kurslitteratur samt ett ljud-och bildspel för att sedan lösa en praktisk uppgift i nätbaserad diskussion med andra deltagare. Diskussionerna sker när du har tid genom att du själv styr när du kan göra dina inlägg på samma sätt som du själv avgör när du har tid att titta på ljud-och bildspelen och hur många gånger du vill lyssna. Läraren ger även feedback på era diskussioner så att du vet om ni hamnar rätt. Kursen avslutas med en skriftlig hemtentamen som är valfri att genomföra.

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i kursavgiften):
”AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt” av Sören Öman. Upplaga 2. ISBN: 9789188121172

Preliminärt schema
(Observera att kursschemat är preliminärt fram till kursstart)

Tid:
Kursstart: Inget kursdatum inplanerat
Kursslut: 
Hemtentamen: 

Plats: 
Webbforum
 
Kursavgift:
9 900 kr exkl. moms
(Sjukdomsskydd går ej att teckna för denna kurs)
 
Kursavgiften inkluderar:
Tillgång till webbforum.
Kursintyg efter avslutad kurs.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Chefer, personalansvariga, fackliga företrädare samt övrig HR-personal, jurister och alla andra som arbetar med dessa frågor.