Kurs Motpart på obestånd

Skatter och betalningssvårigheter

– åtgärder i en lågkonjunktur

Syftet med kursen är att ge deltagarna en uppfattning om vad som kan göras planeringsmässigt sett, processuellt sett och förhandlingsmässigt sett beträffande betalningssvårigheter som beror på skatteproblem och som blir mer kännbara i den pågående lågkonjunkturen.

Om ett företag blir föremål för en skatteutredning och Skatteverket gör en skattehöjning, kan det leda till sanktionsavgifter och en obeståndssituation på grund av skattekravet och avgifterna. Även om det inte är en skatteutredning som orsakar problemen, kan betalningssvårigheter, t.ex. på grund av lågkonjunkturen, uppkomma beträffande skatter eller avgifter som ska redovisas, såsom inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Ur kursen:
– Vilka åtgärder kan företagaren vidta för att förebygga eller minska effekterna av betalningssvårigheter på grund av skattehöjning?
– Vilka processer bör drivas av företaget och företagaren avseende Skatteverkets krav?
– Vad bör företagaren tänka på för sin egen personliga del vid kontakter med Skatteverket, domstolar och andra berörda när denne argumenterar etc?
– Frågan hur man kan göra en prevision, för att över huvud taget minska risken för att drabbas av skatteproblem framgent.

I kursavgiften ingår boken VAT-Audit med LVT-flödesanalys, andra upplagan, av Björn Forssén. Boken utgör ett verktyg för att göra den analys som krävs för en prevision enligt sista avsnittet i kursen enligt ovan, så att kursdeltagaren får vägledning i att göra en analys av flödet av likvider (L), varor (V) och tjänster (T) i sitt företag, och kan dokumentera dessa flöden och därmed vara förberedd på frågor från exempelvis Skatteverket om hur rutinerna är organiserade i företaget i dessa hänseenden. Därigenom minskar, enligt föreläsaren, onödiga resonemang i en eventuell skatteprocess etc. angående om argument som läggs fram då av företagaren är så kallade efterhandskonstruktioner eller inte.

Tid:
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key

 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Små och medelstora företag, advokater, skatterådgivare och revisorer samt banker och kommunernas budget- och skuldrådgivare.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30