Kurs Motpart på obestånd

Skatter och betalningssvårigheter

– åtgärder i en lågkonjunktur samt de ekonomiska följderna av coronaviruset för företag

Syftet med kursen är att ge deltagarna en uppfattning om vad som kan göras planeringsmässigt sett, processuellt sett och förhandlingsmässigt sett beträffande betalningssvårigheter som beror på skatteproblem och som blir mer kännbara i den pågående lågkonjunkturen.

Om ett företag blir föremål för en skatteutredning och Skatteverket gör en skattehöjning, kan det leda till sanktionsavgifter och en obeståndssituation på grund av skattekravet och avgifterna. Även om det inte är en skatteutredning som orsakar problemen, kan betalningssvårigheter, t.ex. på grund av lågkonjunkturen, uppkomma beträffande skatter eller avgifter som ska redovisas, såsom inkomstskatt, mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Under kursdagen berörs även de särskilda regler som enligt Regeringens extra ändringsbudget den 19 mars (prop. 2019/20:132) föreslås bli införda den 7 april med anledning av de ekonomiska följderna av coronaviruset för företag. I korthet går dessa bland annat ut på att anstånd ska medges med företags arbetsgivaravgifter och moms, med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2020. Det innebär att företag som redan har betalat moms och arbetsgivaravgifter kan få tillbaka inbetalningar som skett i år. En förutsättning för anstånd är att företag som ansöker om anstånd inte har stora obetalda skulder på skattekontot i övrigt. Då ska de få anstånd i ett år med skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och moms. Reglerna gäller oavsett om företag som krisar av den anledningen redan innan beskedet från regeringen har varslat för uppsägningar eller inlett förhandlingar om korttidspermitteringar.

Ur kursen:
– Vilka åtgärder kan företagaren vidta för att förebygga eller minska effekterna av betalningssvårigheter på grund av skattehöjning?
– Vilka processer bör drivas av företaget och företagaren avseende Skatteverkets krav?
– Vad bör företagaren tänka på för sin egen personliga del vid kontakter med Skatteverket, domstolar och andra berörda när denne argumenterar etc?
– Frågan hur man kan göra en prevision, för att över huvud taget minska risken för att drabbas av skatteproblem framgent.
– De ekonomiska följderna av coronaviruset för företag

I kursavgiften ingår boken VAT-Audit med LVT-flödesanalys, andra upplagan, av Björn Forssén. Boken utgör ett verktyg för att göra den analys som krävs för en prevision enligt sista avsnittet i kursen enligt ovan, så att kursdeltagaren får vägledning i att göra en analys av flödet av likvider (L), varor (V) och tjänster (T) i sitt företag, och kan dokumentera dessa flöden och därmed vara förberedd på frågor från exempelvis Skatteverket om hur rutinerna är organiserade i företaget i dessa hänseenden. Därigenom minskar, enligt föreläsaren, onödiga resonemang i en eventuell skatteprocess etc. angående om argument som läggs fram då av företagaren är så kallade efterhandskonstruktioner eller inte.

Tid:
16 juni 2020 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
Se även våra förmånliga rabattpaket för er som är i behov av flera skatterättskurser under året HÄR
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Små och medelstora företag, advokater, skatterådgivare och revisorer samt banker och kommunernas budget- och skuldrådgivare.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30