Kurs Rollen som förtroendevald kommunpolitiker

Rollen som förtroendevald kommunpolitiker

– En grundutbildning för kommunpolitiker och tjänstemän

Kursen ger dels en sammanfattning av det regelverk i form av lagstiftning som styr hela kommunens verksamhet, dels handfasta och bra tips för hur man som politiker och tjänsteman kan jobba tillsammans mot gemensamma mål.

Vi har nyligen haft ett val. Detta innebär att politiker i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser delvis byts ut. Det här valet har också varit speciellt då det på många håll kommer krävas nya samarbeten för att beslut skall kunna fattas i de kommunala organisationerna.

Således blir det en ny relation mellan förvaltningschefen och dennes nämnd, presidium mm. Att skapa ett nytt samarbete med nya människor med olika yrken och bakgrunder tar alltid lång tid och kan vara besvärligt innan man får organisationen att fungera.

Vad behövs då för att samarbetet skall löpa så smidigt som möjligt? Jo, en gemensam bild av vad en kommun är, vilka dess uppdrag är och hur man ser på politiker- respektive tjänstemannarollen.

Kursen vänder sig till politiker och chefstjänstemän i kommuner.

Ur kursen:
– Vad är en kommun? historiskt, lagstiftningsmässigt, förvaltningsmässigt och politiskt.

– Kommunens många uppdrag, hur går dom ihop?
– Förhållandet mellan politik och tjänstemän.
– Konsten att ta en idé till verklighet, det politiska hantverket.
– Om ”grus i maskineriet”.
– Grundläggande om våra grundlagar.
– Hur grundlagen påverkar arbete i kommunen och särskilt om det kommunala självstyret.
– Hur fungerar kommunallagen.
– Hur fungerar förvaltningslagen, sekretess och dataskydd.
– Om likabehandling och legalitet.
– Offentlighet och dataskydd i en kommun.
– Jäv och otillbörlig påverkan.
– Kraftfältet mellan tjänstemän och politiker.
– Hur vårdar man sina ämbetsmän?
– Exempel på riktiga frågor, ställningstagande och problem.
– Vad förväntar sig kommuninnevånarna och vad är inom lagens råmärken?
– Rättssäker kommun, hur jobbar man då?

Om det är många på kommunen som är nya i sin roll och behöver utbildning i dessa frågor så kan denna kurs anpassas efter just era önskemål och behov och ges på plats hos er ute i kommunen.
Kursen kan även ges på kvällstid för att säkerställa att så många politiker som möjligt ska kunna närvara.

Skicka en förfrågan om kommunanpassad kurs till: info@ifju.se 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen vänder sig till politiker och chefstjänstemän i kommuner.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30