Kurs om Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorg

Momsfrågor om bemanning inom sjukvård och social omsorg

– en jämförelse mellan Sverige och Finland

Syftet med kursen är att i första hand beskriva skillnader mellan den svenska respektive den finska synen på frågan om moms ska betalas av bemanningsföretag inom sjukvården och den sociala omsorgen. I kursen behandlas momsreglerna i nämnda hänseende i de båda länderna i förhållande till EU-rätten på momsområdet.
Föreläsaren har arbetat med frågan genom åren och stött på mer eller mindre grundade åsikter om moms eller inte från olika håll, och turbulensen verkar inte ha blivit mindre sedan Skatteverket tog en ny ställning hösten 2018, men som skulle gälla först från och med den 1 juli 2019, trots att klarläggande praxis från EU-domstolen kom redan 2015. Det jämfört med uppgifter om att det alltjämt skulle råda en generösare tillämpning av undantag för bemanningsföretag i Finland gör inte en kursdag mindre intressant för berörda parter.

Ur kursen:

Kursen innebär i enlighet med syftet att deltagaren får en genomgång av:

– de för frågan om moms angående bemanning inom sjukvård och social omsorg relevanta reglerna i svenska mervärdesskattelagen (1994:200), ML, respektive i finska mervärdesskattelagen 30.12.1993/1501, FML;

– EU-domstolens praxis beträffande nämnda frågeställning;

– svenska Högsta förvaltningsdomstolens respektive finska Högsta förvaltningsdomstolens praxis avseende frågeställningen;

– svenska Skatteverkets och finska Skatteförvaltningens ställningstaganden respektive detaljerade anvisningar angående frågeställningen; och

– en bedömning av om det föreligger en olikbehandling mellan Sverige och Finland beträffande frågeställningen vid jämförelse mellan nämnda nationella källor i förhållande till EU-domstolens praxis.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 14.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 4 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
5 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 6 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe och lunch samt kursintyg.
 
Föreläsare:


Målgrupp:
Målgruppen för kursen är framför allt företrädare för kommuner och landsting som köper tjänster från bemanningsföretag inom områdena sjukvård och social omsorg. I övrigt riktar sig kursen till exempelvis revisorer och konsulter som hanterar frågor om försäljning av tjänster till offentliga vård- och omsorgsverksamheter.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Kursslut 14.30