Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner

Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner

Moms för fastighetsbranschen är ett område med en hel del särregleringar. Uthyrning av fastighet är som grundregel momsfri och det gör att uthyraren och fastighetsägaren inte har rätt att dra av ingående moms på inköp till fastigheten. Alla inköpen blir i och med detta 25 % dyrare. I vissa fall får hyresvärden ta ut moms på hyran när lokal upplåts. Det medför typiskt sett att hyresvärden kan dra av den ingående momsen på inköp som görs till lokalen.

Bestämmelserna om när och hur moms ska tas ut och dras av vid upplåtelse av fastighet är speciella och detaljrika. I många fall är det svårt att utläsa vad lagtexten betyder. Det finns också en hel del tidsfrister som behöver beaktas. För att du som är verksam i fastighetsbranschen ska navigera rätt i momssammanhang bör du känna till hur reglerna fungerar och också var du kan finna dem. Kursen hjälper dig att få en övergripande förståelse för vad syftet med bestämmelserna är och går också ned på djupet i de centrala delarna av lagstiftningen.  

Kursen behandlar:

  • Lokalmoms; när får moms tas ut på hyra och vilka speciella regler gäller?
  • Vad gäller för andra- och tredjehandsuthyrning av lokal?
  • Vilken avdragsrätt har fastighetsägaren? Vad gäller när blandad verksamhet bedrivs i viss lokal och när olika typer av verksamhet bedrivs i fastigheten? Vad gäller vid exempelvis vårdboende? Vi går igenom praktiska exempel på hur vi ska räkna på avdragsrätten i olika situationer.
  • Vad är investeringsmoms; Hur hanterar vi sådan, när kan och måste vi jämka och hur går jämkning till?
  • Byggmoms, hur fungerar den?
  • Hur hanterar vi momsen i uppförandeskede, när vi ännu inte har påbörjat vår momspliktiga verksamhet/uthyrning?

Kursen tar upp dessa och många andra centrala momsfrågor för fastighetsbolag.

Tid:
VT 2021 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)
Se även våra förmånliga rabattpaket för er som är i behov av flera skatterättskurser under året HÄR
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
VD, CFO, redovisningschefer och de som  arbetar på fastighetsbolagens ekonomiavdelningar samt de som arbetar praktiskt med bokföring och lokaluthyrare.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30