Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner

Momsfrågor för fastighetsbolag och fastighetskoncerner

Moms för fastighetsbranschen är ett område med en hel del särregleringar. Uthyrning av fastighet är som grundregel momsfri och det gör att uthyraren och fastighetsägaren inte har rätt att dra av ingående moms på inköp till fastigheten. Alla inköpen blir i och med detta 25 % dyrare. I vissa fall får hyresvärden ta ut moms på hyran när lokal upplåts. Det medför typiskt sett att hyresvärden kan dra av den ingående momsen på inköp som görs till lokalen.

Bestämmelserna om när och hur moms ska tas ut och dras av vid upplåtelse av fastighet är speciella och detaljrika. I många fall är det svårt att utläsa vad lagtexten betyder. Det finns också en hel del tidsfrister som behöver beaktas. För att du som är verksam i fastighetsbranschen ska navigera rätt i momssammanhang bör du känna till hur reglerna fungerar och också var du kan finna dem. Kursen hjälper dig att få en övergripande förståelse för vad syftet med bestämmelserna är och går också ned på djupet i de centrala delarna av lagstiftningen samt tar upp den senaste utvecklingen inom området på rättspraxissidan, med de domar som kommit från EU-domstolen, Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen. 

Även Regeringens förslag och remiss från den 21 december 2020, med förslag till reformerade lokalhyresmomsregler diskuteras under kursen, utifrån dagsaktuell status.

Kursen behandlar:

  • Lokalmoms; när får moms tas ut på hyra och vilka speciella regler gäller enligt momsdirektivet och enligt svensk momslag? Vad innebär bland annat EU-domstolens dom C-215/19, där begreppet fastighetsuthyrning diskuteras?
  • Vad gäller för andra- och tredjehandsuthyrning av lokal?
  • Vad gäller för co-working? Vad säger Skatterättsnämnden och eventuellt Högsta förvaltningsdomstolen?
  • Vilken avdragsrätt har fastighetsägaren? Vad gäller när blandad verksamhet bedrivs i viss lokal och när olika typer av verksamhet bedrivs i fastigheten? Vad gäller vid exempelvis vårdboende? Vi går igenom praktiska exempel, med utgångspunkt i domar från Högsta förvaltningsdomstolen, på hur vi ska räkna på avdragsrätten i olika situationer.
  • Vad är investeringsmoms; Hur hanterar vi sådan, när kan och måste vi jämka och hur går jämkning till? Vad innebär EU-domstolens dom C-787/18, som underkänt viss del av de svenska jämkningsbestämmelserna?
  • Byggmoms, hur fungerar den?
  • Hur hanterar vi momsen i uppförandeskede, när vi ännu inte har påbörjat vår momspliktiga verksamhet/uthyrning? Vad säger rättspraxis?

Kursen tar upp dessa och många andra centrala momsfrågor för fastighetsbolag.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 400 kr exkl. moms

(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 790 kr exkl. moms)

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
VD, CFO, redovisningschefer och de som  arbetar på fastighetsbolagens ekonomiavdelningar samt de som arbetar praktiskt med bokföring och lokaluthyrare.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30