Kurs Momsbedrägerier genom karusellhandel

Momsbedrägerier genom karusellhandel

– olika aspekter på ett ständigt återkommande fenomen

Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i vad som kan avses med mervärdesskattebedrägerier genom karusellhandel och vilka processer som kan förekomma i förvaltningsdomstolarna under det att en förundersökning sker eller åtal väckts angående skattebrott etc. i allmän domstol.

– Hur ser ärenden om karusellhandel ut i form av exempelvis så kallade skenföretag eller så kallad cross invoicing?
– Vilka straffrättsliga eller liknande frågor förutom skattebrott kan aktualiseras, såsom beträffande bokföringsbrott, näringspenningtvätt och företagsbot samt näringsförbud?
– Vad kan hända med avseende på andra anslutande frågor till skattebrottsfrågan än straffrättsliga frågor, till exempel beträffande skattemål, betalningssäkringsärenden och företrädaransvarsmål?

I kursen berörs nämnda frågor och även sådant som ne bis in idem-principen, när det gäller att principen innebär ett förbud mot dubbel lagföring och bestraffning angående skattetillägg och skattebrott. Kan omständigheterna i mål och ärenden i förvaltningsdomstol medföra att den principen också gäller exempelvis delägare i aktiebolag och inte bara fysiska personer som driver sin verksamhet under enskild firma?

Annat som berörs är exempelvis momsreformen som trädde i kraft den 1 april 2021 och som innebär att omvänd skattskyldighet infördes för handel inom landet mellan beskattningsbara personer avseende varor i form av mobiltelefoner etc. (förutsatt bland annat att beskattningsunderlaget för omsättningen överstiger 100 000 kr), men inte för tjänster i form av IP-telefoni (VoIP, Voice over Internet Protocol).

Målgruppen för kursen är jurister och ekonomer som arbetar med frågor som gäller eller kan beröras av utredningar om momsbedrägerier genom karusellhandel, det vill säga försvarsadvokater och konkursförvaltare samt åklagare och utredare hos Ekobrottsmyndigheten och skatterevisorer och skatteombud hos Skatteverket.

Tid:
VT 2023 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans via Zoom på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Jurister och ekonomer som arbetar med frågor som gäller eller kan beröras av utredningar om momsbedrägerier genom karusellhandel, det vill säga försvarsadvokater och konkursförvaltare samt åklagare och utredare hos Ekobrottsmyndigheten och skatterevisorer och skatteombud hos Skatteverket.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.30 (15 min)
Kursslut 16.30