Kurs om Legitimation och ansvar - arbetsrätt i vården

Legitimation och ansvar – arbetsrätt i vården

Arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbete är en grundläggande princip inom arbetsrätten. Det innebär att arbetsgivaren bestämmer på vilket sätt arbetet ska utföras och hur arbetsuppgifterna ska fördelas. Det innebär också att den anställde har lojalitets- och lydnadsplikt.

Men vad händer när den anställde är en legitimerad yrkesutövare inom hälso-och sjukvården? En person som är professionell och kompetent och som av lagstiftaren fått ett omfattande eget ansvar för att självständigt utföra sina arbetsuppgifter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och att ha patientens bästa som sitt främsta mål. Vad händer när arbetsgivarens direktiv och den anställdes uppfattning om hur arbetet ska utföras, med patientens bästa i sikte, går isär?
Vem bestämmer då och vem tar ansvar om något går fel?

Under dagen tittar vi på hur de olika rättsliga systemen – arbetsrätt, legitimationsregler, etiska regler och straffrättsliga regler samverkar och konkurrerar med varandra och vilka typer av påföljd/ansvar som kan bli aktuella.
Med hjälp av praktiska exempel kommer vi att utreda och diskutera hur problematiken ser ut i verkligheten och hur parterna samverkar i dessa frågor i praktiken.

Ur kursen:
1. Arbetsrättens uppbyggnad – skyldighet & rättighet inom anställning
2. Vad innebär ett anställningsavtal? Vem bestämmer hur arbete ska utföras? Vem bestämmer om patienternas vård? Vad händer om den anställdes och chefens uppfattningar om patientens vård skiljer sig åt?
3. Legitimation – Befogenheter, skyldigheter och ansvar.
4. Vad händer vid en legitimationsprövning och vid utdömd påföljd (t.ex. prövotid eller indragen legitimation)?
5. Andra typer av skyldigheter och ansvar för medicinsk personal (straffrättsligt, etiskt)

Tid:
HT 2019 kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
8 200 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som är anställd inom hälso-och sjukvården, som är chef/arbetsledare över legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal eller till dig som företräder dessa yrkesgrupper.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30