Kurs Juridisk översiktskurs på distans

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning VÅR

– Vår rättsordning
– Personrätt
– Avtalsrätt
– Köprätt
– Sakrätt – konkurs, utmätning
– Fordran och skuld
– Fastighetsrätt och hyresrätt
– Skadeståndsrätt
– Associationsrätt
– Straffrätt
– Processrätt
– Arbetsrätt
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Kursen ger en allmänbildning om vår rättsordning. Vilka regler gäller och hur kan man få rätt om man hamnar i tvist med någon? Detta är frågor som ofta uppkommer i vardagen och i arbetet. Efter kursen kommer deltagarna att ha kunskap om lösningar på grundläggande juridiska problem som de ställs inför. Kursens syfte är också att uppnå en ökad medvetenhet om och förmåga att identifiera juridiska begränsningar och konsekvenser av fattade beslut, även om man inte har den juridiska detaljkunskapen. När är det nödvändigt att anlita en expert, dvs. företagets/myndighetens jurist eller en advokat?

Pedagogik och undervisning
Undervisningen är problembaserad. Ett centralt moment på kursen är att deltagarna ska lösa problem, vilket i sin tur innebär att de som går kursen måste vara aktiva. Detta är bra för inlärningen och gör deltagaren rustad att tackla praktiska problem långt efter det att kursen är avslutad.

Kursen ges på distans och består av tretton seminarietillfällen. Inför varje tillfälle finns läsanvisningar till kurslitteraturen och ett antal uppgifter som skall lösas och redovisas skriftligt, individuellt eller gruppvis. Som ett stöd för förståelsen vid inläsningen och vid lösningen av uppgifterna finns även ett bildspel för respektive tillfälle. De redovisade svaren kommer att rättas och kommenteras individuellt. Dessutom kommer ett allmänt svarsförslag att finnas tillgängligt för varje uppgift.

Undervisningen bedrivs i huvudsak med IT-stöd. För de som har möjlighet så anordnas under kursen två frivilliga fysiska träffar, där lärare och kursdeltagare träffas för en muntlig genomgång av uppgifterna. Har man inte möjlighet att delta så kan redovisningen av uppgifterna istället ske skriftligt.
Kursen avslutas med en hemtentamen.

Exempel på schema finns HÄR
(Observera att schemat alltid är preliminärt fram till kursstart)

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i kursavgiften):

 1. Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt,
  6:e upplagan av Konrad Lundberg m.fl. ISBN 9789152357569
 2. En introduktion till förvaltningsrätten,
  13:e upplagan av Wiweka Warnling Conradson. ISBN 9789152362402

Lagtext
Vid inläsningen av kurslitteraturen skall du ha tillgång till den lagtext som det hänvisas till. Lagtexten hittar du på riksdagens hemsida eller i utgivna lagtextsamlingar, t.ex. den blå lagboken från Norstedts Juridik, den gröna från Iustus förlag, den svarta från Studentlitteratur eller den röda från Thomson Fakta.

 • Om du vill ha extra övningsuppgifter med svar under kursen rekommenderas följande bok:
  Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt Övningsbok
  6:e upplagan av Konrad Lundberg m.fl. ISBN 9789152362419

Sagt av tidigare deltagare:
Mycket bra innehåll i kursen. Lade ca 4-8 timmar per vecka på studier under perioden.
Mycket bra lärare.

Kursen var verkligen en ”översiktskurs”, man fick en god bredd inom grundläggande juridik.

Duktig, pedagogisk bra på att förklara så man förstår.

Om webbforumet Slack: Underlättade distansutbildningen och kontakten med läraren / andra elever. Ett lättsamt och överskådligt forum. Enkelt att söka kontakt.

Tid:
Kursstart: INGET DATUM INBOKAT
Kursslut: Tentamen
Kursen motsvarar 15 hp i omfattning och tidsåtgång

Plats:

Webbforum Slack

Plats för fysiska träffar:
Centralt i Stockholm
 
 
Kursavgift:
14 900 kr exkl. moms
(Ej möjligt att teckna sjukdomsskydd på denna kurs)
 
Kursavgiften inkluderar:
Tillgång till webbforum
Vid fysiska träffar: Förmiddagskaffe
Kursintyg efter godkänd tentamen

 
Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla som behöver en juridisk introduktion.
Inga förkunskaper krävs.
 
 

Företagsanpassad utbildning:
Denna kurs är mycket lämplig att företagsanpassa om ni är flertalet på arbetsplatsen som är i behov av en specifik
juridisk inriktning så som t.ex. Fastighetsrätt, Bolagsrätt, Socialrätt m.m.
Skicka förfrågan om företagsanpassad JÖK till: info@ifju.se