Juridisk översiktskurs på distans, JÖK

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning HÖST

– Avtalsrätt
– Köp- och konsumenträtt
– Lös egendom med sakrättsliga inslag
– Fordringsrätt
– Fast egendom och Hyresrätt
– Skadeståndsrätt
– Associationsrätt
– Processrätt och Straffrätt
– Arbetsrätt
– Förvaltningsrätt
– Familjerätt
– EU-rätt

Kursen vänder sig till alla med ett behov av att förstå och kunna arbeta med lagregler och andra föreskrifter och syftar till att ge en översikt över juridiken i samhället. Du får en överblick över svensk rättsordning. Kursen är bred och du möter vardagsjuridiska problem inom civilrätten (bland annat köprätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt och arbetsrätt) och frågor som rör straffrätt, förvaltningsrätt och EU-rätt.

Den huvudsakliga målsättningen med kursen är att deltagaren ska få en allmän inblick i hur de juridiska reglerna är uppbyggda, hur de samspelar och hur de i praktiken fungerar som styrmoment eller som sanktioner. Tyngdpunkten kommer att ligga på den juridiska metoden, dels med sikte på ett juridiskt arbetssätt, dels med sikte på användningen av olika verktyg (tolkningsmodeller) i arbetet med juridiskt material. Den kan sägas utgöra grundstenen till kommande påbyggnader.

Om pedagogiken

Kursen kommer att bedrivas efter en problembaserad modell, med innebörden att teoretiska kunskaper inhämtas via lösandet av vissa problem som erhålls i förväg och som redovisas skriftligt, individuellt eller gruppvis. Problemen beskrivs ofta i form av praktiska situationer där avgörandet av de rättsliga frågorna ställs på sin spets. På så sätt tränas analys av olika skeenden (att plocka ut det rättsligt relevanta ur ett visst skeende), rättslig bedömning (den rättsliga analysen av det inträffade), redovisningsförmåga (redogörelsen inför de andra) eller i skrift och argumentationsförmåga (den efterföljande diskussionen om lösningens korrekthet). Modellen stimulerar till aktivitet och engagemang hos deltagarna, vilket ger en bättre inlärningseffekt än mer passiva former av undervisning.

 Hur undervisningen kommer att bedrivas

Undervisningen kommer att bedrivas delvis på traditionellt sätt med möjlighet till tre tillfällen där lärare och kursdeltagare träffas i seminarieform. I huvudsak kommer emellertid undervisningen att bedrivas med IT-stöd. Plattformen är helt webbaserad och kräver därmed inte att deltagaren laddar ned någon programvara för tillgänglighet.

Kursen avslutas med antingen en skriftlig tentamen eller hemskrivning.

Exempel på schema finns HÄR
(Observera att kursschemat alltid är preliminärt fram till kursstart) 

Rekommenderad kurslitteratur (ingår ej i kursavgiften), senaste upplagan av varje bok rekommenderas:

1. Civilrätt. A. Agell, Å. Malmström, C. Ramberg och T. Sigeman, 26:e upplagan 2020, ISBN 9789147138227
2. Juridiken och dess arbetssätt, S. Zetterström, 3:e upplagan 2017, ISBN: 9789177370178
3. Offentlig rätt, Stefan Zetterström & Lind, upplaga 4, 2021 ISBN 9789147140879
4. Övningsbok Civilrätt, Stefan Zetterström, 2:e upplagan uppdaterad, 2021, ISBN: 9789147140091

Företagsanpassad utbildning:
Denna kurs är mycket lämplig att företagsanpassa om ni är flertalet på arbetsplatsen som är i behov av en specifik
juridisk inriktning så som t.ex. Fastighetsrätt, Bolagsrätt, Socialrätt m.m.
Skicka förfrågan om företagsanpassad JÖK till: info@ifju.se

Sagt av tidigare deltagare:

Fantastisk lärare, pedagogisk med förmåga att inspirera, entusiasmera. Prestigelös och peppande! Han fick juridiken att bli tillgänglig och förståelig och väckte verkligen intresset hos oss alla i gruppen tror jag. Generös med exempel från ”verkligheten” vilket var jättebra.
Pedagogisk, lättsam, kunnig och inspirerande.
En inspirerande lärare
Jag tyckte litteraturen var bra och relevant. Bra med introduktionen som kunde läsas innan kursen startade.
Tack för givande och rolig kurs!
”Mycket bra lärare som gör juridiken intressant så man gärna vill veta mer. Intressanta diskussioner, läraren vet vad han pratar om.”
”Bra för mina behov.  Att få en juridisk allmänbildning och få kännedom om hur jag kan få
mer information om det skulle behövas.”
”Bra att få veta mer om de lagar som finns.”
”Stor bredd inom juridikens olika områden.”
”Denna kurs kommer jag att rekommendera fler att gå.” 
”Trevligt med både distansuppgifter och ”fysisk träff”.”
”Inspirerande och lättsam kursledare som samtidigt är mycket seriös.”
”Trevligt alternativ till en utbildning på universitetet. Att samla litet äldre kursdeltagare i en mindre grupp gav undervisningen en extra dimension.”

Tid:
Kursstart: INGET DATUM INBOKAT
Kursslut: 
Kursen motsvarar 15 hp i omfattning och tidsåtgång

Plats:
Webbforum

Fysiska träffar:
Centralt i Stockholm
Plats meddelas senare

Kursavgift:
14 900 kr exkl. moms

Kursavgiften inkluderar:
Tillgång till webbforum
Vid fysiska träffar: Kaffe
Kursintyg efter godkänd tentamen

Föreläsare:
Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla som behöver en juridisk introduktion.
Inga förkunskaper krävs.