Kurs Företrädaransvar för skatteskulder

Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag

– med anslutande frågor om betalningssäkring och åtal

Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i
59 kap. 12-21 §§ Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar i
59 kap. 12 och 13 §§ SFL. Följande är exempel på sådana aspekter:

– Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal?

– Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?

En genomgång görs också av de nyheter som föreslås träda i kraft 1 januari 2022, enligt utredningen SOU 2020:60, ”Det skatterättsliga företrädaransvaret – en översyn”. En av de föreslagna nyheterna som tas upp på kursen är vad det kan innebära att en företrädare, enligt föreslagna nya lagrummet 59 kap. 15 a § SFL, ansöker hos Skatteverket om ”rådrum” på två månader från och med den första ursprungliga betalningstidpunkten (rådrumsperioden).

Ur kursen:
Kursen innebär i enlighet med syftet att deltagaren får en genomgång om:

– allmänna förutsättningar (rekvisit) för företrädaransvar för juridiska personers skatteskulder; och
– därtill anslutande frågor om betalningssäkring mot företrädaren respektive åtal;
samt
– när ett företrädaransvarsärende börjar (ne bis in idem-fråga i förhållande till åtalsfrågan);
– vad som särskilt gäller om företrädaransvar avseende överskjutande ingående moms;
och
– vad som gäller beträffande konkursförvaltares krav på utgående moms på återstående kontraktsvärde på byggnadsentreprenad hos ett konkursbolag.

Målgruppen för kursen är framför allt jurister som arbetar med processer om skatter och avgifter och skattebrottmål samt konkursförvaltare. Även revisorer kan ha nytta av kursen för sina olika rapporter, framför allt om ett aktiebolag har skatteskulder och kan komma på obestånd.

Tid:
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Endast deltagande på plats i sal är möjligt på denna kurs.
 
Kursavgift:
8 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 9 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Jurister som arbetar med processer om skatter och avgifter och skattebrottmål samt konkursförvaltare och revisorer.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30