Kurs Certifierad analytiker - mervärdesskatt

Certifierad analytiker – mervärdesskatt

Lär dig  identifiera och handskas med ett momsproblem i ett företag eller i en organisation

En introduktion till mervärdesskatterätten med praktiska tips om hur en momsfråga struktureras och ett momsproblem identifieras. En överblick ges av mervärdesskattelagen (1994:200) och EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG) samt av 7, 26 och 35 kapitlen skatteförfarandelagen (2011:1244). Grundbegreppen berörs, där betydelsen av att angripa ett momsproblem från subjekts- eller objektsperspektivet framhålls.
Kursen startar med en inledande kursdag och följs sedan av självstudier i form av inläsning, instuderingsfrågor och kunskaper i att upprätta en LVT-flödesanalys. Möjlighet till att ställa frågor till läraren finns under hela kursens fortlöpande. Kursen avslutas med en tentamen.

Syftet med kursen är att deltagaren ska kunna identifiera ett momsproblem i ett företag eller i en organisation och bedöma om problemet kan lösas enkelt eller kräver en mer ingående utredning, där det kan bli fråga om ändringar av rutiner beträffande dokumentation och flöden av varor eller tjänster.

Denna kurs ingår i ett kursprogram i två delar.
De deltagare som genomför båda kurserna – med godkända examinationer erhåller ett certifikat benämnt Certifierad skattekonsult.
Den andra delkursen i programmet är: Certifierad analytiker – inkomstskatt

Kursupplägg:

  1. Kursdagen: En introduktion till mervärdesskatterätten med praktiska tips om hur en momsfråga struktureras och ett momsproblem identifieras.

    Hela kursmaterialet skickas ut veckan före kursdagen till deltagarna, vilka inte förväntas ha läst det dessförinnan men förväntas ha det tillgängligt under kursdagen.  I början av e-boken Momsnyckeln, av Björn Forssén, finns en guide som ger en överblick avseende vad som gås igenom under kursdagen, såsom att en översikt ges av hur mervärdesskattens skyldigheter och rättigheter hör ihop samt av registreringsskyldighet och faktureringsskyldighet, etc.
    Kursdagen avslutas med en genomgång av VAT-Audit med LVT-flödesanalys, som ett stöd för att genomföra självstudierna i steg 2 (se nedan) med instuderingsfrågorna i MOMS I BILD OCH TEXT, samt möjlighet att ställa frågor inför självstudierna och tentamen.

  2. Självstudier: I detta steg bedriver kursdeltagaren självstudier utifrån två e-böcker av Björn Forssén. MOMS I BILD OCH TEXT med 102 instuderingsfrågor läses, och parallellt eller därefter läses VAT-Audit med LVT-flödesanalys, som ska ge stöd för att genomföra instuderingsfrågorna i MOMS I BILD OCH TEXT. Efter kursen kan deltagarna använda VAT-Audit med LVT-flödesanalys som ett verktyg för att i verkligheten genomföra analyser av olika momsproblem, där perspektivet på aktuellt problem kan vara hur en likvid, vara eller tjänst ska behandlas eller dokumenteras momsmässigt sett.

  3. Tentamen: För att erhålla diplom som Certifierad analytiker – mervärdesskatt kan en frivillig tentamen genomföras som visar på att du har uppnått en viss grad av kunskap på området. Tentamen består av flervalsfrågor som görs digitalt. Frågorna är på samma nivå som frågorna i MOMS I BILD OCH TEXT.

Litteratur, ingår i kursavgiften:

Inför kursdagen:
• e-boken IMPAKT – Momsnyckeln: Andra upplagan (62 sidor)

• PM A, A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet (8 sidor)
• PM C, C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten (8 sidor)
• e-boken MOMS I BILD OCH TEXT En snabbkurs för självstudier i mervärdesskatt (132 sidor)
• e-boken VAT-Audit med LVT-flödesanalys (78 sidor)
Författare till materialet: Björn Forssén

Om självstudiematerialet:
1. MOMS I BILD OCH TEXT En snabbkurs för självstudier i mervärdesskatt (132 sidor) Boken består i vissa instuderingssidor men framför allt 102 frågor som ska besvaras. I svaren till frågorna ges ofta mer info än vad som behövdes för att svara på den aktuella frågan. På så sätt blir inlärningskurvan progressiv.

2. VAT-Audit med LVT-flödesanalys (78 sidor) E-boken går igenom en checklista på LVT-flödet i ett företag eller en organisation. Det här är ett verktyg för att lära sig att betrakta momsproblemen utifrån flöden av Likvider, Varor och Tjänster. Genom att använda en LVT-flödesanalys kan ett förhands-PM upprättas som en due diligence på moms, där kursdeltagaren ska kunna lämna förslag till aktuellt företag/organisation angående en lösning på ett eller flera identifierade momsproblem eller på att gå vidare med en mer ingående analys.

Tid:
Kursdag: 
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00

Självstudier: 30 september- 6 november
Tentamen: 7 november

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
 
Kursavgift:
12 900 kr exkl. moms
(Sjukdomsskydd går ej att teckna för denna kurs)
 
Kursavgiften inkluderar:
På kursdagen: Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg. Kurslitteratur enligt lista.
 
Föreläsare:
Målgrupp:

Målgruppen för kursen är jurister, redovisningskonsulter och revisorer och företagare som arbetar med eller kommer i kontakt med företagsbeskattningsfrågor.

Hålltider för kursdagen:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30