Kurs Avtal och momsproblem

Avtal och momsproblem

– en fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker

Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga beträffande mervärdesskatt (moms) i ett avtal mellan två parter – normalt en säljare och en köpare. Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister och andra som upprättar eller granskar civilrättsliga avtal och därvid vill få med exempel på problem som kan förekomma beträffande moms.

Ur kursen:

  • Ska moms påföras på den omsättning som föreligger enligt avtalet mellan parterna? Det är den centrala frågan och kursen ska ge en övning i att finna saker i avtalet som kan leda till problem med momsen.
  • Genom att kunna ta tag i momsproblemen redan på avtalsstadiet lämnas inte klienten att förlita sig på att revisorn i samband med ordinarie årlig revision upptäcker att sådana problem kan uppkomma med avtalet. Dessutom är som bekant små företag inte revisionspliktiga, och många av dem saknar en revisor som fångar upp problemen.
  • Det är inte fråga om att undersöka gällande rätt om mervärdesskatt för den eller de punkter i ett aktuellt avtal som kan medföra bedömningsproblem. I stället handlar kursen om att gå igenom ett antal typiska situationer som kan medföra problem. Någon schablonlösning är knappast möjlig, utan genomgång sker av ett antal sådana situationer och kursdeltagaren får en övning i att leta efter situationer i avtalet där typiskt sett momsen kan vara svår att bedöma. Genomgången blir en övning i att upprätta en checklista som sedan praktiskt kan byggas vidare på och anpassas till aktuella avtal. Under kursens genomförande kan man så att säga plocka poänger för att göra en sådan checklista på typiska momsproblem som om man förbereder att skriva den del i en skatteklausul som berör momsfrågor. Det gäller att tänka i minst ett led mer än det som berör den egna klienten och dennes företag.

Det är enligt föreläsaren bättre att föregripa än att föregripas, problemet med avtalsskrivning och moms är att skattefrågan ofta uppkommer först i samband med den årliga ordinarie revisionen av företagets verksamhet. Då kanske Skatteverket redan har granskat företagets mervärdesskattedeklarationer och konstaterat att oriktiga uppgifter lämnats i deklarationer inlämnade för mer än ett år sedan.

I kursavgiften ingår boken IMPAKT – Avtal och momsproblem, tredje upplagan av Björn Forssén. Boken och kursen ger även uppslag till att beakta andra skatter och avgifter än moms, t.ex. punktskatt och inkomstskatt.

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:
7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)
 
Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
Målgrupp:
Advokater, jurister, skatterådgivare och revisorer, men över huvud taget är kursen av intresse också för andra som skriver avtal och vill minimera risken att få momsen som ett problem i efterhand.
 
Hålltider:
Registrering och frukost 09.00
Kursstart 09.30
Fm-kaffe 10.45 (15 min)
Lunch ca 12.30
Kursstart 13.30
Em-Kaffe 14.45 (15 min)
Kursslut 16.30