Kurs Ägarledda företag

Ägarledda företag

– skattefrågor i små och medelstora företag

Syftet med kursen är att ge deltagarna en grundläggande översikt av vad ägarna till små eller medelstora företag i första hand bör tänka på för att optimera sin och företagets skattesituation redan från starten av verksamheten. Kursen ska ge en överblick som gör att åtminstone inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt inte ska föranleda de vanligaste överraskningarna, när verksamheten varit igång ett tag.

Kursen riktar sig givetvis också direkt till ägarnivån i det mindre eller medelstora företaget, och inte bara till deras rådgivare. Deltagaren ska efter kursen kunna bedöma om det är lämpligt att gå vidare med en eller flera frågor till sin skatterådgivare.

Ur kursen:

– Kursen innehåller frågor om olika skattesituationer i ägarledda företag med avseende på företagets ägarnivå och på dess verksamhetsnivå, varvid olika företagsformer berörs.

– Kursdeltagarna ska kunna följa en röd tråd, där olika situationer behandlas som bör beaktas redan vid starten av ett företag, så att företagets ägare helst ska slippa att ställa sig frågan ”varför tänkte jag inte på det från början?” Det kan vara praktiskt eller formellt svårt att ändra olika rutiner skattemässigt när företaget har varit verksamt en tid.

– De företagsformer som berörs är i första hand enskild firma, handelsbolag och aktiebolag.

– De skatter och avgifter som berörs är i första hand inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt (moms). Genomgående behandlas kopplingar mellan dem.

Kursdokumentationen utgörs i första hand av studiematerialet ”IMPAKT om skatter för ägarledda företag” av Björn Forssén, som även ska fungera som ett verktyg för kursdeltagarna att gå tillbaka till efter kursen, för att strukturera sina frågor om skatter och avgifter. Materialet ska på så sätt också fungera som ett stöd för genomgångar som företagaren och dennes rådgivare gör när behov eventuellt uppstår av fördjupande analys och planering avseende skatteproblem.

 

Tid:
INGET DATUM INBOKAT
kl 09.30 – 16.30
Registrering och frukost från kl. 09.00
Kursen motsvarar 6 undervisningstimmar

Plats:
Vasagatan 38, Stockholm
Miljömärkt med Green Key
Det går bra att delta på distans på alla våra kurser. Kryssa i alternativet vid anmälan!
 
Kursavgift:

7 900 kr exkl. moms
(Kursavgift med sjukdomsskydd 8 290 kr exkl. moms)

Kursavgiften inkluderar:
Dokumentation, frukost, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe samt kursintyg.
 
Föreläsare:
 
Målgrupp:
Redovisningskonsulter och revisorer samt advokater, affärsjurister och rådgivare inom bank och finans vars kunder är små och medelstora företag med behov av att planera sin verksamhet skattemässigt sett från början eller som vill ändra företagsform av samma skäl i det mer mognade företaget. Kursen passar även väl för rådgivare i starta eget-organisationer och liknande.
 
Hålltider:
09.00 Registrering och frukost
09.30 Pass I
Ägarnivån och verksamhetsnivån vid olika företagsformer – översiktligt om inkomstskatt, socialavgifter och moms, med mera
10.30 Fm-kaffe (15 min)
10.45 Pass II
Beskattningsfrågor mellan bolag och omstruktureringar
12.30 Lunch
13.30 Pass III
Grunderna för fåmansföretagsbeskattning
15.00 Em-Kaffe (15 min)
15.15 Pass IV
Tips om vissa saker för planeringen av ägarnas och företagets skattesituation samt frågestund
16.30 Kursslut