AI och immaterialrätt

Särskilt om avtal, patent och upphovsrätt i förhållande till AI Genom AI sker en omvälvande teknikutveckling samtidigt som allt fler företag, myndigheter och organisationer…