Kurs Juridisk översiktskurs på distans

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning VÅR

- Vår rättsordning- Personrätt- Avtalsrätt- Köprätt- Sakrätt – konkurs, utmätning- Fordran och skuld- Fastighetsrätt och hyresrätt- Skadeståndsrätt- Associationsrätt- Straffrätt- Processrätt- Arbetsrätt- Ekonomisk familjerätt- ArvsrättKursen…

Juridisk översiktskurs på distans, JÖK

Juridisk översiktskurs – Distansutbildning HÖST

- Avtalsrätt- Köp- och konsumenträtt- Lös egendom med sakrättsliga inslag- Fordringsrätt- Fast egendom och Hyresrätt- Skadeståndsrätt- Associationsrätt- Processrätt och Straffrätt- Arbetsrätt- Förvaltningsrätt- Familjerätt- EU-rättKursen…